Entrada general al Jardí Botànic Marimurtra

7'00 

El jardí botànic de la Costa Brava és un indret privilegiat on gaudir de la riquesa del seu patrimoni botànic, arquitectònic, paisatgístic i humà. Fundat per l’alemany Carl Faust (1874-1952), Marimurtra compta amb més 4.000 espècies de cinc continents diferents que permeten al visitant viatjar pel món mentre descobreixen la botànica, la ciència i els meravellosos paisatges de la Costa Brava.

(CAST) El jardín botánico de la Costa Brava es un lugar privilegiado donde disfrutar de la riqueza de su patrimonio botánico, arquitectónico, paisajístico y humano. Fundado por el alemán Carl Faust (1874-1952), Marimurtra cuenta con más 4.000 especies de cinco continentes diferentes que permiten al visitante viajar por el mundo mientras descubren la botánica, la ciencia y los maravillosos paisajes de la Costa Brava.

(FR) Le jardin botanique de la Costa Brava est un lieu privilégié pour profiter de la richesse de son patrimoine botanique, architectural, paysager et humain. Fondée par l’Allemand Carl Faust (1874-1952), Marimurtra compte plus de 4 000 espèces de cinq continents différents qui permettent aux visiteurs de parcourir le monde tout en découvrant la botanique, la science et les merveilleux paysages de la Costa Brava.

(ENG) The botanical garden of the Costa Brava is a privileged place to enjoy the richness of its botanical, architectural, landscape and human heritage. Founded by the German Carl Faust (1874-1952), Marimurtra has more than 4,000 species from five different continents that allow visitors to travel the world while discovering the botany, science and wonderful landscapes of the Costa Brava.

Marimurtra és un espai segur a l’aire lliure

Espacio seguro al aire libre / Espace extérieur sécurisé / Safe outdoor space.

Capacitat actual /Capacidad actual / Capacité actuel /Current Capacity
560

persones / personas / gens / people

No cal sol·licitar dia i hora de visita. /No hay que solicitar día y hora de visita / Pas besoin de demander le jour et l’heure de la visite / No need to request day and time of visit.

Mesures de protecció contra la COVID19 / Medidas de protección contra la COVID19 / Mesures de protection contre le COVID19/ COVID protection measures19

aquí / ici / here 

 

Categoria:

Descripció

Entrada general

El dia de la visita només cal que ensenyeu el correu que us arribarà un cop hàgiu finalitzat el procés de compra.

 • Els menors de 4 anys tenen l’entrada gratuïta.
 • Si teniu algun descompte (Carnet de Súper 3, La Vanguardia, el nou 9, Òmnium cultura o carnet Jove), cal que compreu l’entrada a la taquilla del Jardí presentant el carnet corresponent.
 • L’entrada és vàlida fins el 31 de desembre de 2021.

Entrada general (Cast)

El día de la visita sólo hay que enseñar el correo que recibiréisa l finalizar el proceso de compra.

 • Los menores de 4 años tienen la entrada gratuita.
 • Si tiene algún descuento (Carnet de Súper 3, La Vanguardia, el nuevo 9, Òmnium cultura o carné Joven), es necesario que compre la entrada en la taquilla del Jardín presentando el carnet correspondiente.
 • La entrada es válida hasta el 31 de diciembre de 2021.

Entrée générale (Fr)

Le jour de la visite, il vous suffit de montrer l’email qui vous sera envoyé une fois le processus d’achat terminé.

 • Les enfants de moins de 4 ans ont l’entrée gratuite.
 • Si vous bénéficiez d’une réduction (Carnet de Súper 3, La Vanguardia, le nouveau 9, Òmnium cultura ou carnet Jove), vous devez acheter un billet à la billetterie du Jardí en présentant la carte correspondante.
 • Le billet est valable jusqu’au 31 décembre 2021.

General entrance (Eng)

On the day of the visit, all you have to do is show the e-mail that will after completing the purchase process.

 • Children under 4 have free admission.
 • If you have a discount (Carnet de Súper 3, La Vanguardia, the new 9, Òmnium cultura or carnet Jove), you must buy a ticket at the Jardí box office by presenting the corresponding card.
 • The ticket is valid until December 31, 2021.

+ Info: (+34) 972 33 08 26 / marimurtra@marimurtra.cat