Snorkel botànic

18.00

(Ca)El Jardí Botànic Marimurtra no s’acaba en els seus espectaculars penya-segats i la vida vegetal continua cap a sota l’aigua amb tanta exuberància i esplendor com ho fa per sobre.
Amb aquesta visita guiada descobrirem el món marí i, especialment, el de les algues: com distingir-les, classificar-les i veure’n el seu extraordinari valor.
Una visita per fer en família descobrint la vida de sota el mar i gaudint d’una manera diferent del Jardí Botànic Marimurtra i del nostre meravellós mar Mediterrani.

(Es) El Jardín Botánico Marimurtra no termina en sus espectaculares acantilados y la vida vegetal continúa hacia debajo del agua con tanta exuberancia y esplendor como lo hace por encima.
Con esta visita guiada descubriremos el mundo marino y, especialmente, el de las algas: cómo distinguirlas, clasificarlas y ver su extraordinario valor.
Una visita para hacer en familia descubriendo la vida bajo el mar y disfrutando de una manera diferente del Jardín Botánico Marimurtra y de nuestro maravilloso mar Mediterráneo.


(Fr) Le jardin botanique de Marimurtra ne s’arrête pas sur ses falaises spectaculaires et la vie végétale se poursuit sous l’eau avec autant d’exubérance et de splendeur qu’au-dessus.
Avec cette visite guidée, nous découvrirons le monde marin et, surtout, celui des algues: comment les distinguer, les classer et voir leur valeur extraordinaire.
Une visite en famille pour découvrir la vie sous-marine et profiter autrement du Jardin Botanique Marimurtra et de notre merveilleuse Mer Méditerranée.


(En) The Marimurtra Botanical Garden does not end on its spectacular cliffs and plant life continues underwater with as much exuberance and splendor as it does above.
With this guided tour we will discover the marine world and, especially, that of algae: how to distinguish them, classify them and see their extraordinary value.
A family visit discovering life under the sea and enjoying in a different way the Marimurtra Botanical Garden and our wonderful Mediterranean Sea.

Neteja
Categoria:

Descripció

 • Preu/Precio/Prix/Price: 18€ / pers.  (Activitat de Snorkel guiat + entrada per visitar el Jardí Botànic Marimurtra durant el 2022)
 • Hora/Temps/Duration: 09:30 am – 11.30 am
 • Hora de trobada/Inicio/Début/Meeting: 9:15 am
 • Punt de trobada/Punto de encuentro/Point de rencontre/Meeting point: Cala Sant Francesc (Blanes)
 • Activitat familiar/Actividad familiar/Activité familiale/Family activity ( Infants a partir de 8 anys / màxim 2-3 infants per cada adult/ | Menores a partir de 8 años / máximo 2-3 menores por adulto | Enfants à partir de 8 ans / maximum 2-3 enfants par adulte | Children from 8 years / maximum 2-3 children per adult)
 • Màxim de participants per grup/participantes por grupo / Nombre maximum de participants par groupe/ Máximum participants per group: 12

Logos snorkel botanic marimurtra1

Informació important per a la reserva:

 • En el moment de fer la reserva, assegureu-vos que trieu correctament la data a través del menú ‘Data de l’activitat’.
 • L’activitat NO inclou el material necessari per fer-la: màscara, tub, neoprè i aletes. Si us cal aquest material, heu d’omplir el següent formulari (ompliu un formulari diferent per cada assistent a l’activitat). És molt important que hi poseu el número de la comanda que rebreu per correu electrònic en completar el procés de compra.
 • Per fer l’activitat cal tenir nocions bàsiques de natació.
 • L’activitat la realitzaran guies experimentats que proporcionaran tota mena de material de protecció i seguretat.
 • El dia de l’activitat no es guardaran motxilles o bosses. Només efectes personals com el mòbil o les claus en una caixa petita vigilada pels socorristes de la cala sant Francesc.

Si teniu qualsevol dubte, podeu adreçar-vos al 670 293 265 (Xatrac).


Información importante para la reserva: (Cast)

 • En el momento de hacer la reserva, asegúrese de que elija correctamente la fecha a través del menú ‘Fecha de la actividad’.
 • La actividad NO incluye el material necesario para hacerla: máscara, tubo, neopreno y aletas. Para obtener este material, tiene que rellenar el siguiente formulario (rellene un formulario diferente para cada asistente a la actividad). Es muy importante que coloque el número del pedido que recibirá por correo electrónico al completar el proceso de compra.
 • Para hacer la actividad hay que tener nociones básicas de natación.
 • La actividad la realizarán guías experimentados que proporcionarán todo tipo de material de protección y seguridad.
 • El día de la actividad no se guardarán mochilas o bolsas. Sólo efectos personales como el móvil o las llaves en una caja pequeña vigilada por los socorristas de la cala san Francesc.
 • Si tiene cualquier duda, puede dirigirse al 670 293 265 (Charrán).

Informations importantes pour la réservation (Fr)

 • Lors de la réservation, assurez-vous de choisir la bonne date via le menu « Date d’activité ».
 • L’activité n’inclut PAS le matériel nécessaire pour le faire : masque, tube, combinaison et palmes. Si vous avez besoin de ce matériel, vous devez remplir le formulaire ci-dessous (remplir un formulaire différent pour chaque participant à l’activité). Il est très important que vous incluiez le numéro de commande que vous recevrez par e-mail lorsque vous aurez terminé le processus d’achat.
 • Pour faire l’activité, vous devez avoir des notions de base de la natation.
 • L’activité sera réalisée par des guides expérimentés qui fourniront toutes sortes de matériel de protection et de sécurité.
 • Aucun sac à dos ou sac ne sera stocké le jour de l’activité. Seuls les effets personnels tels que les téléphones portables ou les clés dans une petite boîte gardée par des sauveteurs à Cala Sant Francesc
 • Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le 670 293 265 (Xatrac).

Important information for the reservation: (Eng)

 • When booking, make sure you choose the correct date via the ‘Activity Date’ menu.
 • The activity does NOT include the material needed to do it: mask, tube, wetsuit and fins. If you need this material, you must fill out the following form (fill out a different form for each activity attendee). It is very important that you include the order number that you will receive by email when you complete the purchase process.
 • To do the activity you need to have basic notions of swimming.
 • The activity will be carried out by experienced guides who will provide all kinds of protection and safety material.
 • No backpacks or bags will be stored on the day of the activity. Only personal effects such as mobile phones or keys in a small box guarded by lifeguards in Cala Sant Francesc.
 • If you have any questions, you can contact 670 293 265 (Xatrac).