Gestió de la salut del jardí amb preparats vegetals | ONLINE

20.00

En aquesta sessió guiada per Jordi Puigdefàbregas es tractaran els següents temes:

Un jardí mediterrani és un sistema ecològic pròxim a l’equilibri. En la formació es veurà com es pot gestionar la salut d’aquest sistema amb preparats vegetals fitoterapèutics.

S’estudiarà les bases del sistema de defensa vegetal i s’observarà per què el seu bon funcionament és essencial en l’equilibri ecològic del jardí.

Hi hauna part pràctica d’el·laboració d’un preparat bioestimulant d’aquest sistema i posteriorment l’aplicació del mateix.

Adquirint aquesta jornada obtindràs un document amb diferents enllaços per accedir als materials de la jornada:

  • Vídeo de 2 hores de la part teòrica de la jornada
  • Vídeo d’1 hora de la part pràctica de la jornada
  • Fulletó amb el contingut teòric de la jornada

Description

Jordi Puigdefàbregas

  • Mestre jardiner
  • Gerent d’Ortiga Amiga
  • Expert en l’ús de les plantes com a bioestimulants
  • Expert en sanitat vegetal
  • Elaborador d’extractes vegetals
  • Consultor en biojardineria

La Formació Tècnica Marimurtra són un conjunt de sessions formatives lligades entre sí conceptualment i destinades al sector especialitzat de la jardineria, la botànica i el món de la planta. Les 20 hores lectives de què consta l’itineriari ofereixen una panoràmica temàtica que va des dels nivells més conceptuals d’un jardí als més tècnics. Els professors d’aquestes formacions son reconeguts professionals del sector experts en la matèria que imparteixen.

Més informació sobre les Jornades Tècniques de Marimurtra aquí.