Marimurtra participa al XVII Congrés de l’AIMJB

Del 14 al 18 de maig de 2024, va tenir lloc el XVII Congrés de l’Associació Ibero-Macaronèsica de Jardins Botànics (AIMJB) a l’Estació Biològica de Torretes – Jardí Botànic de la Universitat d’Alacant (UA), i l’Institut d’Investigació CIBIO, a Alacant i Ibi. El congrés es va centrar en “Col·leccions vives: reservori de gens i coneixements tradicionals relatius a la Biodiversitat”.
Durant aquests cinc dies, es van desenvolupar diverses sessions relacionades amb la gestió de col·leccions vives, jardins històrics i populars, xarxes de jardins botànics, etnobotànica, biodiversitat i sostenibilitat, educació i divulgació, així com la transferència del coneixement.
Pere Fraga, cap científic del Jardí Botànic Marimurtra, va oferir dues conferències significatives: “L’ús d’extractes com a alternativa als fitosanitaris químics en un jardí botànic” i “Les col·leccions de planta viva i la seva importància en la gestió del jardí botànic: cas pràctic al Jardí Botànic Marimurtra”, aportant perspectives sobre estratègies per mitigar l’impacte ambiental en la gestió de jardins botànics i destacant la rellevància de les col·leccions vives en aquesta gestió.
Anna Sans, cap de divulgació científica de Marimurtra, va presentar la conferència “Apropant la botànica i promovent les vocacions científiques al Jardí Botànic Marimurtra”, on va compartir estratègies per apropar la botànica al públic en general i fomentar l’interès per la ciència.
A més, tots els assistents van gaudir d’una enriquidora visita guiada al Jardí Botànic de Torretes, a Ibi, conduïda per Segundo Ríos, un destacat expert en botànica, i es va visitar el Museu de la Biodiversitat, complementant així el contingut del congrés amb experiències pràctiques.
L’esdeveniment va ser una excel·lent oportunitat per a l’intercanvi de coneixements i experiències en la gestió i conservació de jardins botànics, així com per a la generació de propostes i projectes col·laboratius, reforçant les xarxes entre els diversos jardins botànics de la regió ibero-macaronèsica.
L’Associació Ibero-Macaronèsica de Jardins Botànics (AIMJB) va ser constituïda el 1985 per diferents institucions espanyoles i portugueses relacionades amb les finalitats i objectius d’un jardí botànic. Entre ells en destaquen el de promoure els Jardins Botànics com a centres de conservació de la biodiversitat, educació ambiental, investigació, cultura i patrimoni; així com la seva divulgació en la societat. Aquesta filosofia, està completament lligada amb els estatuts de la Fundació Carl Faust, gestora del Jardí Botànic Marimurtra i membre de l’AIMJB, que té com a principal objectiu la protecció i el foment dels estudis de biologia mediterrània, especialment en botànica, […] cercant la cooperació i les relacions internacionals en benefici, tot plegat, de la recerca i de la divulgació científiques. És per aquest motiu, que la participació de Marimurtra en aquests congressos aporta molt de valor a la seva tasca, així com l’enriquiment de coneixements per poder avançar, tots plegats, en la mateixa direcció.