La Fundació Carl Faust contribueix a la conservació de la flora amenaçada de Catalunya

En els darrers dos anys, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, ha desenvolupat un projecte per avaluar l’estat de conservació d’espècies vegetals del litoral de Catalunya.

La conservació de la flora amenaçada és una de les principals funcions dels jardins botànics. Les col·leccions de planta viva i de material reproductor que tenen aquestes institucions són recursos fonamentals per a garantir la conservació de les espècies vegetals que es troben en perill d’extinció. Des de fa dos anys, el Jardí Botànic Marimurtra ha reprès les actuacions de conservació de flora amenaçada a Catalunya en col·laboració amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. S’ha desenvolupat un projecte que ha tingut com a objectius millorar els coneixements i avaluar l’estat de conservació de nou espècies vegetals característiques dels ambients costaners i aquàtics, les quals, en el marc de l’Estratègia Catalana de Conservació de Flora, estan considerades com a prioritàries.

Per a totes aquestes espècies s’han localitzat i verificat les poblacions conegudes, s’han recollit llavors per incorporar al banc de germoplasma del Jardí Botànic Marimurtra, així com també material d’herbari per tenir constància de les localitzacions, s’ha fet una cerca exhaustiva de l’existència de poblacions ex situ en altres institucions i s’ha compilat la informació disponible sobre el seu cultiu ex situ.

Per a una de les espècies, Reseda hookeri, fins ara considerada en estat crític (CR) i una de les espècies clau del projecte, s’ha comprovat que té una àrea de distribució més extensa del que se sabia fins ara, s’ha fet una descripció de l’hàbitat i s’han seleccionat possibles localitats on fer-hi introduccions i així poder millorar el seu estat de conservació. Els resultats i la informació generada són una passa més en la implementació de l’Estratègia Catalana de Conservació de Flora. Ara es disposa de dades actualitzades sobre aquestes espècies, la qual servirà per actuar millor en la seva conservació.