La Fundació Carl Faust estudia mesures de millora de gestió energètica i consum gràcies a un Cupó de Competitivitat

La FUNDACIO CARL FAUST ha desenvolupat el projecte “Anàlisi i viabilitat de l’aplicació de la IA en els processos operatius” que ha estat subvencionat amb el suport d’ACCIÓ en el marc del programa Cupons de Competitivitat: Cupons de Canvi Climàtic.

El projecte ha consistit en apropar el Jardí Botànic Marimurtra, propietat i gestionat per la Fundació, a uns estàndards basats en els edificis de consum quasi nul (nZEB) o a l‘acreditació LEED o BREEAM, potenciant les hibridacions d’energies renovables i economia circular per un aprofitament dels potencials disponibles segons la zona climàtica i tipologia d’edificació.

Fundació Carl Faust