Marimurtra participa al XVII Congrés de l’AIMJB

Del 14 al 18 de maig de 2024, va tenir lloc el XVII Congrés de l’Associació Ibero-Macaronèsica de Jardins Botànics (AIMJB) a l’Estació Biològica de Torretes – Jardí Botànic de la Universitat d’Alacant (UA), i l’Institut d’Investigació CIBIO, a Alacant i Ibi. El congrés es va centrar en “Col·leccions vives: reservori de gens i coneixements tradicionals relatius a la Biodiversitat”.
Durant aquests cinc dies, es van desenvolupar diverses sessions relacionades amb la gestió de col·leccions vives, jardins històrics i populars, xarxes de jardins botànics, etnobotànica, biodiversitat i sostenibilitat, educació i divulgació, així com la transferència del coneixement.
Pere Fraga, cap científic del Jardí Botànic Marimurtra, va oferir dues conferències significatives: “L’ús d’extractes com a alternativa als fitosanitaris químics en un jardí botànic” i “Les col·leccions de planta viva i la seva importància en la gestió del jardí botànic: cas pràctic al Jardí Botànic Marimurtra”, aportant perspectives sobre estratègies per mitigar l’impacte ambiental en la gestió de jardins botànics i destacant la rellevància de les col·leccions vives en aquesta gestió.
Anna Sans, cap de divulgació científica de Marimurtra, va presentar la conferència “Apropant la botànica i promovent les vocacions científiques al Jardí Botànic Marimurtra”, on va compartir estratègies per apropar la botànica al públic en general i fomentar l’interès per la ciència.
A més, tots els assistents van gaudir d’una enriquidora visita guiada al Jardí Botànic de Torretes, a Ibi, conduïda per Segundo Ríos, un destacat expert en botànica, i es va visitar el Museu de la Biodiversitat, complementant així el contingut del congrés amb experiències pràctiques.
L’esdeveniment va ser una excel·lent oportunitat per a l’intercanvi de coneixements i experiències en la gestió i conservació de jardins botànics, així com per a la generació de propostes i projectes col·laboratius, reforçant les xarxes entre els diversos jardins botànics de la regió ibero-macaronèsica.
L’Associació Ibero-Macaronèsica de Jardins Botànics (AIMJB) va ser constituïda el 1985 per diferents institucions espanyoles i portugueses relacionades amb les finalitats i objectius d’un jardí botànic. Entre ells en destaquen el de promoure els Jardins Botànics com a centres de conservació de la biodiversitat, educació ambiental, investigació, cultura i patrimoni; així com la seva divulgació en la societat. Aquesta filosofia, està completament lligada amb els estatuts de la Fundació Carl Faust, gestora del Jardí Botànic Marimurtra i membre de l’AIMJB, que té com a principal objectiu la protecció i el foment dels estudis de biologia mediterrània, especialment en botànica, […] cercant la cooperació i les relacions internacionals en benefici, tot plegat, de la recerca i de la divulgació científiques. És per aquest motiu, que la participació de Marimurtra en aquests congressos aporta molt de valor a la seva tasca, així com l’enriquiment de coneixements per poder avançar, tots plegats, en la mateixa direcció.

 

The Marimurtra Botanical Garden in Blanes trains professionals in the world of plants with the Technical days

This Friday, April 12, there will be a training session on organic gardens and their management

The Jardí Botànic Marimurtra de Blanes organizes a set of conceptually linked training sessions aimed at the specialized sector of gardening, botany and the world of plants.

The next day, this Friday, April 12, is about how local intensive agriculture has been adapting its crops and its management towards a sustainable form. With the interest of deepening the management of the diversity of short-cycle crops, the treatments of the main pests as well as the different techniques for maintaining soil fertility.

To complement the day, we will talk about the importance of preserving the cultivation of local garden varieties and how these enrich the biodiversity of the gardens. Finally, there will be a tasting of recipes made with local products from the day’s farmers, prepared by culinary experts Montse Verdaguer and Júlia Navarro from www.kilometre0.cat

The training will include presentations by three experts in the field; Jordi Puig Roca, Miquel Riera and Cristina Pozo Vives.

 • Jordi Puig Roca, researcher in agrobiodiversity, specialist in cultivated biodiversity and organic garden producer, will explain the importance of cultivated biodiversity in a context of climate crisis.
 • Miquel Riera, head of the Horta Ecològica Pla de Munt, will offer his experiences of a transition towards organic agriculture.
 • Cristina Pozo Vives, agricultural technical engineer at ADV Santa Susanna and Hortalisses Carbó, will report on different ecological strategies for a more sustainable agriculture.

Attendees will be able to put into practice on the land of Marimurtra all the knowledge acquired during the technical days.

Friday’s session will be the second of the five technical sessions planned for this edition:

 • March 15, How to achieve maximum efficiency of an irrigation system by minimizing water consumption, with Julio César Grandal.
 • April 12, Garden day with Jordi Puig, Miquel Riera and Cristina Pozo.
 • April 26, What is the food web and what role does it play in the garden? with Quim Zaldo.
 • May 10, Management and maintenance of the arboretum and the palmetum of the Botanical Garden of Valencia, with José Plumed.
 • May 31, How can we promote ecosystem regeneration through soil microbiology?, with Quim Zaldo.

The aim of the conference is to offer them expert knowledge, update workers in the sector and make them aware of the importance of biological conservation, a task that is carried out in the Garden following the vision of its founder, Carl Faust.

More information on the technical days and tickets on the website https://marimurtra.cat/jornades-tecniques-de-marimurtra/

Jornades Tècniques Marimurtra 2024

Marimurtra Botanical Garden publishes Index Seminum 2023-2024 with 185 botanical taxa

The Index Seminum is a catalog that contains the available seeds. The one in Marimurtra, this year has 185 botanical taxa included in 53 families. As a novelty, this year highlights the presence of 32 traditional horticultural varieties (tomatoes, peppers, pumpkins…), most of them from Catalonia, the result of the research, conservation and dissemination objectives of the Botanical Garden.

This catalog is a network of connections between botanical gardens around the world, where research centers and universities are also linked. The objective of Index Seminum is to facilitate the free exchange of seeds between these centers to facilitate the conservation and study of plant species.
During 2023, the Marimurtra Botanical Garden published the Index Seminum with 175 taxa and 60 families, having made 33 shipments to 21 botanical gardens or research centers in 16 different countries, adding up a total of 290 batches of seeds.

Requests can be made through the form that can be found on the website https://marimurtra.cat/index-seminum/, as well as consulting all the taxa and details of the Index Seminum del Jardín. Applications are accepted until April 30, 2024.

The Carl Faust Foundation was created in 1951 by the creator of the Marimurtra Botanical Garden, Carl Faust, with the aim of continuing his work. Among its founding objectives are “…the protection and promotion of Mediterranean biology studies, especially in botany […] seeking cooperation and international relations for the benefit, all of this, of scientific research and dissemination .. .”.

2023 report on the monitoring of birds in the Marimurtra Botanical Garden

The report made by the environmental consultant Pere Alzina i Bilbeny in 2023 on the ornithological monitoring in the Marimurtra Botanical Garden, in Blanes, presents detailed data on the species of birds that inhabit or visit this natural space. With an area of 16 hectares and a location between the Mediterranean Sea, forests and urban areas, the botanical garden is home to a rich variety of birds.

During the four visits carried out throughout the year 2023, a total of 35 species of birds were identified, with a special emphasis on nesting species. Several categories of nesting probability have been recorded, ranging from possible to certain, including species such as the Great-breasted Tern, the Black-breasted Tern and the Heron.

The document highlights the presence of 30 species that show signs of reproduction, among which the blue tern, the tudon and the crayfish stand out. The importance of protecting the environment and the species present is highlighted, with the aim of maintaining biological diversity.

In addition, Pere underlines Marimurtra’s involvement in environmentally sustainable practices, such as the cessation of the use of biocides and chemical fertilizers, and actions to promote ornithological fauna and their habitats.

This report contributes to a better understanding of the dynamics and richness of the ancestral fauna of the Marimurtra Botanical Garden, highlighting its importance as a space for conservation and scientific research in the context of international botanical gardens.

Download here the complete report on bird monitoring in the Marimurtra Botanical Garden 2023 by Pere Alzina.

The Marimurtra Botanical Garden has carried out the fertilization of the Encephalartos natalensis

On Sunday, December 14th, there was an exceptional event in Marimurtra: the fertilization of the two female cones of Encephalartos natalensis. The history of cicadas goes back more than 200 million years, they are prehistoric plants and in fact, they coexisted with dinosaurs. Specifically, the species Encephalartos natalensis belongs to the Zamiaceae family and forms a fundamental part of the garden’s botanical collection. The vast majority of leafhoppers are seriously threatened in their natural habitats, adding a crucial component to the importance of this event, for its significance in terms of plant conservation.

The specimen of Encephalartos natalensis from Marimurtra is female and has produced two cones, the reproductive structures of these prehistoric gymnosperms. One of the cones has been fertilized with Encephalartos longifolius pollen, thanks to the collaboration of cicada expert Simon Lavaud from France. Simultaneously, the other cone has been fertilized with pollen from Encephalartos horridus, a species belonging to the Marimurtra Botanical Garden.
The pollination technique, carried out dry without the use of water, closely emulates natural conditions. Using an air bulb, the precise introduction of pollen into the cones has been achieved, a practice that mimics how this fertilization would happen in the wild, thanks to the role of insects.

The prospect of developing two hybrids from this fertilization is exciting, although it will take almost a year and a half to determine the success of this initiative. The scales of the cones close after allowing pollination, protecting the ovules inside as they mature into seeds. In approximately 6 months, they will have done so and will be collected. Another six to eight months of waiting will still be required before they can be sown and their viability checked, anticipating a promising spring of 2025 to know the fate of these unique hybrids.

The Nomad Blackboards Project, Marimurtra’s mobile blackboards

Welcome to “The Nomad Blackboards Project” at the Marimurtra Botanical Garden—an innovative initiative aimed at highlighting specific aspects of the Garden through the lens of science. This scientific outreach project allows for the dissemination of certain species, botanical concepts, notable specimens, or prominent locations within Marimurtra in an educational manner, using a flexible format.

“The Nomad Blackboards Project” consists of placing boards with significant content along the Garden, starting with a few boards and the plan to increase their number over time. We seek to integrate scientific knowledge with the natural beauty that surrounds us, without excessively altering the visual aspect of the Garden, offering a captivating experience for visitors.

The specific objectives of the project are to facilitate scientific education, highlight the importance of biodiversity, foster curiosity, and forge meaningful connections between visitors and the natural world. This initiative uses a flexible system that allows for periodic updates and content renewal, ensuring that the project remains dynamic, fresh, and relevant over time.

Each blackboard features a QR code—an interactive gateway to additional online information. By scanning the QR code, you’ll access supplemental knowledge, deepening your understanding of the scientific marvels and natural beauty that surround you.

Explore our online content to find not only more information but also, in some cases, scientific studies conducted on the highlighted topics. Join us on this scientific exploration as we use blackboards to present valuable information, share research findings, and create connections between the enchanting world of the Botanical Garden and the fascinating realms of science.

This project has been undertaken in collaboration with European volunteers, enriching the educational experience not only for our visitors but also for the volunteers themselves. Their dedication and contribution have played a vital role in bringing this project to life, fostering a vibrant exchange of ideas and perspectives. We extend our heartfelt gratitude to these volunteers, whose involvement has added a layer of depth and diversity to “The Nomad Blackboard Project.”

Science Week 2023 at the Marimurtra Botanical Garden

In November 2023, Science Week promoted by the Catalan Foundation for Research and Innovation (FCRI) was celebrated. Once again, the Marimurtra Botanical Garden joined in the celebration of science week with different events.

Science Week is aimed at all audiences and has as its fundamental objectives to bring science and technology closer to citizens and to encourage scientific vocations among the youngest.

In this edition, the Generalitat de Catalunya promoted the commemoration of Joan Oró Year, on the occasion of the centenary of the birth of the biochemist Joan Oró i Florensa. As part of this initiative, the figure and scientific career of this famous researcher from Lleida, an international reference in the study of the origin of life, will become the guiding thread of Science Week.

The Jardí Botànic Marimurtra made a proposal where experts and fans made their knowledge and experience of science and botany available to the public in three different days.

Download the poster

Thursday, November 16th

The first day of the week consisted of a technical morning by Mariano Sánchez, curator and head of the gardening and arboriculture unit of the Real Jardín Botánico de Madrid – CSIC and co-director of the Urban Arboriculture Master at the Complutense University of Madrid . The day was divided into a theoretical part, where Mariano explained his learnings throughout his professional experience, as well as different botanical concepts in relation to the world of arboriculture.

Saturday November 18th

Marimurtra + scientific is a day to highlight some of the research, research and dissemination work carried out by different students, volunteers and collaborators at the Marimurtra Botanical Garden. Carles Burguera, responsible for the herbarium and germplasm bank of Marimurtra, participated in the first part of micro-presentations; Mia and Louisa, the two German volunteers of the European Solidarity Corps program; Anna Sans, head of the scientific dissemination department of the Marimurtra Botanical Garden and Josep Borrell, general director of the Carl Faust Foundation.
The second part consisted of a conference on biodiversity by Anna Sans, followed by ‘Birds of Marimurtra’ by expert ornithologist and environmental consultant Pere Alzina, responsible for the botanical bird inventory.

Sunday November 19

This edition of Science Week concluded with the guided tour ‘The Biodiversity of Marimurtra’, a visit that emphasizes the biodiversity that exists in Marimurtra and the actions carried out to promote it through management ecological and sustainable nature of the Garden, as well as the promotion of relationships between the plants and the auxiliary fauna that live there.

4th Mediterranean Plant Conservation Week

Marimurtra attended the 4th Mediterranean Plant Conservation Week in the Botanical Garden of Valencia. It is a congress intended to share and exchange knowledge with other organizations, entities and projects that work on the conservation and increase of the biodiversity of Mediterranean climate plants.

The congress program addressed topics such as the conservation of flora in Mediterranean habitats, the preservation of the seed bank and germplasm of species for future use, the reintegration of species in situ and ex situ, the analysis and actions in relation to invasive species for habitat restoration, the international cooperation network for the conservation of Mediterranean flora and tools for education, dissemination and communication of plant conservation.

Entities from different countries have participated in the congress, such as Cyprus, Malta, Portugal, Italy, Armenia, Lebanon, Serbia, Cape Verde, Greece, among others.

Pere Fraga, botanical conservator of Marimurtra, presented a micro-conference on the conservation of Menorcan flora and a poster on ‘Threatened coastal plant species of Catalonia: improving knowledge and ex situ conservation’ (see the poster here), while Anna Sans , scientific popularizer of Marimurtra, presented a poster on ‘A botanical garden and a wide variety of audiences, a commitment to the public and the promotion of scientific vocations. The case of the school public’ (see the poster here).

The presence of Marimurtra in these congresses is of great importance, as it opens the doors to international cooperation, one of the fundamental objectives of the Carl Faust Foundation, and brings new approaches to the task of conserving the biodiversity of species. In addition, it allows to publicize the conservation, research and dissemination work carried out by the Marimurtra Botanical Garden.

During the congress, a day was held to discuss the different strategies aimed at disseminating scientific research to citizens and making them participate in the conservation of plant biodiversity, as well as focusing on their own values or creating them new in relation to this current.

The Forestry Research and Experimentation Center (CIEF) and the Botanical Garden of the University of Valencia are mainly responsible for the organization of this 4th edition, in close collaboration with some units of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) and the Fund for the Critical Ecosystem Association (CEPF).

Science Week 2021 in Marimurtra

Over the last two weekends, there have been a lot of science-related activities at the Marimurtra Botanical Garden.

Setmana de la Ciència 2021 | Jardí Botànic Marimurtra

On November 12 and 13 we had the presence of the illustrious botanist Francis Hallé who gave two lectures (“The intelligence of plants” and “The architecture of trees”) and a practical drawing workshop based in the models of arboreal architecture that he himself has defined over more than 50 years of profession.

Its presence in Marimurtra responds, precisely, to the acts of homage to the half century of dedication to botany that Sello Arboleda wants to put in value through the visit to different points of botanical interest, the first of which has been the Garden Marimurtra Botanist.

A new edition of ‘Marimurtra + Científic’ was held on November 20, a one-morning activity in which some of the most important scientific activities of the Marimurtra Botanical Garden are presented. This year has focused on volunteer programs, plant extracts, herbarium, seed bank and the Mosquito Alert project. About twenty people attended this activity which combined the exhibition parts with the practices. In other words, in addition to learning about the different initiatives, it was also possible to make a small herbarium, practice the choice of seeds and get to know first hand the spaces where the natural extracts that make up the Marimurtra Botanical Garden are made.
Finally, on November 21, there was a free guided tour on scientific topics entitled ‘The biodiversity of Marimurtra’. This visit, lasting more than an hour, was designed to provide information on the main aspects of environmental management in Marimurtra. The more than 20 participants who were part of it were able to get to know first hand the programs for the production of plant extracts, the production of compost and natural fertilizer, the inventories of birds and insects, etc.

Once again, the Marimurtra Botanical Garden has taken part in Science Week, offering its visitors the opportunity to enjoy an enriching, scientific and fun experience.

 • Setmana de la Ciència | Jardí Botànic Marimurtra
  Francis Hallé a Marimurtra

Drawing contest ‘My school in Marimurtra’

The Carl Faust Foundation is opening a drawing competition for all students who visit the Botanical Garden as a guided tour or school activity (Check the Education Program) from October 15, 2021 until June 10, 2022 The competition is entitled ‘My school in Marimurtra’

Every year, more than 3,500 students from all over Catalonia visit the Botanical Garden, a unique outdoor place with more than 4,000 plant species to learn and enjoy the nature around us.

A new school year has recently begun and in Marimurtra we are also starting the 1st Drawing Contest “My school in Marimurtra”, awarding all participants with a diploma, the winning student with a “Fan Marimurtra” and free tickets by his classmates.

Check out the contest rules here.